Apa elveszíti a szülői jogokat

Az apa elveszíti a szülői jogokat

Tagság részletei A gyermekláthatás és a kapcsolattartás útvesztői Jog, Válás - - Forrás: Magyar Nemzet Több cikk jelent meg az utóbbi időben, lapjukban a kapcsolattartás gyermekláthatás problémái miatt, és különös aktualitása volt a dolognak az ünnepek miatt. Felmerült az is, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok módosítása szükséges, mert azok hiányosak és diszkriminatívak.

Fogyókúrás tábor mississippi jogosulti helyzetben általában az apák vannak, kötelezetti helyzetben pedig az anyák hiszen a gyermekeket többnyire náluk helyezik el a bíróságoka szabályozás nehéz helyzetbe hozza a kötelezetteket és a gyámhivatalokat is, hiszen nem tudják, hogy pontosan mikor járnak el jogszerűen, és mikor valósítanak meg jogsértést mikor nem kell odaadniuk a gyermeket kapcsolattartásra, és mikor kötelező.

A gyámhivatalok kötelesek a jogerős kapcsolattartási határozat szövegét szó szerint betartatni akkor is, ha néha a gyermek vagy valamelyik szülő érdekeivel ellentétes bírói határozat esetében két éven belül a gyámhivatal nem szabályozhatja újra a kapcsolattartást. Ezen jogszabályi hiányosság miatt a gyermeket gondozó szülőknek megvan elveszíti-e valaha egy apa a szülői jogokat?

Apa elveszíti a szülői jogokat

Nem adják oda kapcsolattartásra a gyermeket, aztán majd csak kitalálnak valami indokot. A gyámhivatali ügyintézők szubjektív értékelésétől függ a továbbiakban, hogy jogellenesnek ítélik, tehát szankcionálják-e ezt a magatartást, vagy sem. Ez pedig jogbizonytalanságot eredményez. Ilyen például az az eset, amikor a gyermeket gondozó szülő családi programra, a gyermeknek szándékosan a kapcsolattartás idejére tervezett külön programjaira hivatkozva tagadja meg a találkozást.

Amennyiben a gyámhivatali ügyintéző valóban jól ismeri a jogszabályokat, és jogszerűen jár el, a joggal való visszaélés esetét alkalmazhatja hiszen a gyermeket nevelő szülő ezen esetekben egyértelműen visszaél azon jogával, hogy ő nevelheti a gyermeket, tehát úgy gondolja, hogy ő diktálja a feltételeket. A jogszabály pedig kimondja, hogy amennyiben a szülő önhibájából akadályozza a kapcsolattartást, akkor szankcionálni kell, továbbá azt is, hogy pótolni kell az elmaradt kapcsolattartást.

A kapcsolattartás elmaradása ez esetben egyértelműen a gyermeket nevelő szülő önhibája, hiszen szervezhette volna máskorra is a családi programokat, illetve a gyermek nem kötelező iskolai biotek fogyás költsége választhatott volna olyan programokat is, amelyek nem a kapcsolattartás idejére esnek.

Egy apa elveszíti- e a szülői jogokat?, Account Options

Egy apa elveszíti- e a szülői jogokat? Amennyiben ez eredménytelen marad, a gyámhivatal százezer forintig terjedő bírságot szabhat ki a gyermeket nevelő szülővel szemben, esetleg karhatalmi végrehajtást alkalmazhat.

apa elveszíti a szülői jogokat nagy dózisú victoza fogyás esetén

Ez utóbbi esetben a rendőrség kellően tapintatos eljárása esetén a gyermek nem is tud arról, hogy szükség volt a rendőrség közreműködésére. A karhatalmi végrehajtás eredménytelen abban az esetben, ha a gyermeket nevelő szülő és a gyermek a kapcsolattartás idején nem tartózkodik az elvitel helyén.

Ilyen esetre továbbá azon helyzetekben, amikor a bírság eredménytelen vagy várhatóan nem fog eredményre vezetni is van megoldás. A hatályos szabályozás kimondja, hogy veszélyezteti a gyermekét az a szülő, aki őt indokolatlanul a másik szülő ellen neveli, vagy a kapcsolattartásra vonatkozó határozatnak nem tesz eleget.

apa elveszíti a szülői jogokat vérzés és súlycsökkenés

Amennyiben a szülő veszélyezteti a gyermeket, és önként nem hajlandó vagy nem képes a veszélyeztetést megszüntetni, a gyermek védelembe vételét kell elrendelni, mely a gyámhatóságok hatásköre. Egyesület A védelembe vételt követően a gyermekjóléti szolgálatok családgondozóinak az a feladata, hogy a szülőt meggyőzzék arról, hogy a kapcsolattartást a továbbiakban ne akadályozza, ellenkező esetben a gyermekvédelem más eszközét kell majd alkalmazni, ez pedig a gyermek kiemelését jelenti az őt gondozó szülői környezetből.

Amennyiben a kötelezett nem pótolja az elmaradt kapcsolattartásokat, valamint ismételten, ok nélkül akadályozza függetlenül attól, hogy általában megfelelően gondozza a gyermeketa gyámhivatal pert indít a kiskorú másnál történő elhelyezése érdekében. Súlyosabb esetben ki kell emelni a gyermeket a családból, és más, arra alkalmas személynél kell elhelyezni, aki lehet a különélő másik szülő, vagy ha ő nem alkalmas, más olyan személy, aki alkalmas a nevelésére, és kapcsolattartási kötelezettségének is eleget tenne.

Ez nagyon nehéz döntés, sem a gyámhivatalok, sem a bíróságok nem szívesen lépik meg, ugyanis a gyermeket a gondozó szülő álrendszeresen sérül erkölcsi, érzelmi veszélyeztetés. Megtanul a gyermek hazudozni, megfelelni a gondozó szülői elvárásnak, mely szerint nem szeretheti a gondozó szülő által gyűlölt különélő szülőt, tehát érzelmeit eltitkolja, és persze később sem fogja megosztani, megbeszélni a problémáit a szüleivel.

Elhidegül az őt nevelőtől is, de mivel a másik szülővel nincs kapcsolata, vele sem alakul ki érzelmi kapcsolat. A gyermek érzelmileg egyedül marad.

Magyarországon sajnos nagyon magas a pszichiátriai betegek száma, érdemes lenne vizsgálatot folytatni arról, hogy hány százalékuk elvált szülők gyermeke, és ezek közül hány százalékuknak nem volt kapcsolata a különélő szülővel. Azt hiszem, érdekes adatok kerülnének napvilágra. A jogszabály pontosan meghatározza a szülői jogokat. A elveszíti-e valaha egy apa a szülői jogokat? Ezenfelül még azon jogok, amelyekre a bíróság esetlegesen feljogosítja például vagyonkezelési jog.

Talán csak két dolog maradt ki ezek közül, amit szintén fontosnak tartanék: a kiskorú házasságkötéséhez, esetlegesen abortuszához nem kell a különélő szülő hozzájárulása, pedig azt hiszem, nagyon fontos döntésről van szó.

Változnak a szülői felügyeleti jogok az új Ptk. Családjogi könyvében Rovat: Szakma Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Fontos, hogy amennyiben elmarad a kapcsolattartás a gondozó szülő akadályozó magatartása miatt, ezt bizonyítani kell lehetőleg tanúkkalmásrészt a különélő szülő azonnal forduljon a elveszíti-e valaha egy apa a szülői jogokat? Amikor a kötelezett arra hivatkozik, hogy a gyermek nála mindig szorong, és amikor a jogosult apa elveszíti a szülői jogokat akarja vinni, mindig sir.

Ezt sok hatóság így el is strattera vs ritalin fogyás - mert ráadásul igaz is. Ugyanakkor, ha közelebbről megvizsgálják az eseményeket kiderül, hogy a gyermek csak addig sir, amíg a kötelezett is látja - igyekszik megfelelni a kötelezett azon elvárásának, miszerint nem szeretheti a jogosultat, mert ha szereti, akkor kötelezett "szomorú lesz" vagy egyéb lelki megtorlást alkalmaz.

Amint a gyermek a kötelezett látóköréből kikerül, már megszűnik a szorongás, a sírás, majd amikor a gyermek visszavitelére kerül sor, kezdődik a cirkusz: "nem is volt olyan jó nálad", és a gyermek újra sir. Amikor a gyermekről kiderül, hogy boldogan menne a jogosulttal, a kötelezett sokszor látványos búcsúzkodásokba kezd, melynek kizárólag az a célja, hogy a gyermek rádöbbenjen, most elviszik, nem lehet a szeretett szülővel, aki eddig is gondozta mert azt senki nem vitatja, hogy a gyermek a kötelezettet is szereti.

Az ilyen szülő a gyermek érdekeire hivatkozva észre sem veszi, hogy ő teszi tönkre gyermekét, miatta szorong a gyermek.

Értékelje a cikket: Köszönjük! A válni készülő házaspárok úgysem képesek együttműködni, ezért felesleges lett volna nálunk is bevezetni a gyerekek közös szülői felügyeletét az új Ptk. Így inkább kivették a törvényből a szétbútorozó szülők egyenlőségét erőltető intézményt, miközben más uniós országok sorra vezetik azt be. Szülőségből kitúrt apák, a felelősséggel egyedül küszködő anyák meséltek a hvg. Főszabályként vezetné be a gyerek közös szülői felügyeletét a Páneurópa Jogász Unió, amely ennek érdekében már a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál KIM lobbizik.

Fél a kikérdezésektől, amelyekből kiderülhet, hogy ő "jól merte érezni magát az apánál", fél attól, hogy elveszíti anyja szeretetét, hisz természetes zsírégető mellékhatások nélkül, hogy az gyűlöli, az általa viszont szeretett apát. Amikor a kapcsolattartási napokon a kötelezett mindig szomorú, rosszkedvű, ez nyilvánvalóan az általa gondozott gyermekben is ellenállást vált ki a másik szülővel szemben. Ha örömmel venné, hogy gyermeke az apjával lehet, ha megfelelően fogyhat e a szoptatás után fel gyermekét a találkozásra, akkor ez nem következhetne be.

Néha önmagában ez a gyűlölet kisugárzás? Főleg idősebb gyermekeknél? Elég ahhoz, hogy a gyermekben ellenérzéseket váltson ki a jogosulttal szemben. Nyilvánvalóan az a szülő veszélyeztette a gyermeket, aki miatt ezeket az intézkedéseket alkalmazni kellett, így akár indokot adhat arra is, hogy emiatt induljon ellene eljárás kiskorú veszélyeztetése miatt.

Csakhogy a gondozó szülő nem azt fogja mondani gyermekének, hogy mivel el akartalak tiltani az apádtól, és ezzel veszélyeztettelek, megbírságoltak, vagy rendőrök jöttek ki, hogy végre betartsam a jogszabályokat és a kapcsolattartás szabályozó határozatot, hanem azt mondja, hogy; Elveszíti-e valaha egy apa a szülői jogokat?

A gyermeknek a másik szülő ellen nevelése ugyanis általában a nők körében fordul elő.

apa elveszíti a szülői jogokat fogyókúrás tábor fiatal felnőtteknek

Ezt említi a cikk írója is: "Tomasovszki - főként amerikai szakpszichológusok, legelsősorban Gardner és Cartwright nyomdokain haladva - elemzi az apa ellen irányuló módszeres "befeketítési kampány" mechanizmusait: "A megfigyelt esetek túlnyomó többségében az elidegenedést generáló szülő az anya, az elidegenítés célszülője pedig az apa.

A részben tudatos, részben tudattalan befeketítési manőver eredményeként a gyerekbe mintegy beojtják, beprogramozzák az apa gyűlöletét. Családi jogállás rendezése - kisrabamentitakarek. Kizárólag a szülők, az ítélőképessége birtokában lévő gyermek és a tanuk által elmondottakra hivatkozhatnak, valamint a szakértői vizsgálatok eredményeire. Persze az egyáltalán nem biztos, hogy az erőteljesen befolyásolt gyermek már az ítélőképessége birtokában van a kapcsolattartás kérdésében, ezért ezt a kérdést - a gyermek meghallgatását jobb szakértőre bízni.

Viszont, sajnos láttam már ugyanazon gyermekről, ugyanabban a hónapban készült egymásnak teljes mértékben ellentmondó szakvéleményt is. Szülői elidegenítés konferencia összefoglalója VIDEÓ Amikor az egyik fél kifogásolta, hogy a szakvélemény hamis, a megyei szakértői bizottság elnöke azt nyilatkozta rá, hogy ez csak: "szakértői véleménykülönbség". Tehát nem könnyű eldönteni, hogy tényleg szakértői véleménykülönbség, vagy hamis szakvélemény. Mert a hamis szakvélemény adását a Btk.

Ha viszont nem hamis a szakvélemény, hanem "csak" ilyen nagy véleménykülönbségek lehetnek egy ügyben, felmerül a kérdés: áll-e olyan szinten ma a pszichológia tudománya, hogy a szakvélemények egyáltalán használhatóak-e egy hatósági döntésnél.

Az apa elveszíti a szülői jogokat

Így aztán a hivatal a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. Ha szakértői vizsgálat születik egy ügyben, lehetősége van a másik félnek másik szakértőt kérni, vagy saját szakértőt igénybe venni. Amikor csak az egyik szülőé a felügyeleti jog Amennyiben a két szakvélemény ellentmond egymásnak, a hatóság kirendelhet egy harmadik szakértőt egy szakértői vizsgálat elkészítése körülbelül 60 ezer forintba kerül, de láttam már drágábbat és olcsóbbat is.

apa elveszíti a szülői jogokat lefogy clipart

A szakemberek jó részének - állapítja meg Tomasovszki - "nincsenek kellő ismeretei a szülői elidegenítés szindrómájáról". Akkor talán képezni kellene őket ez irányban is. Ha ilyen ügyekben adnak szakvéleményt, akkor kötelező képesítési előírásként. Hozzátehetném: az elidegenítés családi hátteréről sincsenek. A családi háttér viszont feltárható: a védő-óvó eljárás körében, vagy a pszichológiai vizsgálat során.

Nem csoda, hogy az ilyen anyák könnyen becsapják, félrevezetik a borderline kórképekben járatlan szakértőket és mediátorokat. A hatósági szakemberek nem rendelkeznek pszichiátriai ismeretekkel pszichológiai alapismeretekkel sokan igen, mivel a felsőoktatási intézmények nagy részében tanítják.

De nem is fontos, hogy ők rendelkezzenek. Sokkal fontosabb lenne, hogy a kirendelt pszichológus szakértők rendelkezzenek, és a szakvéleményük használható legyen. Olvastam már olyan szakvéleményt, mely lehet, hogy rendkívül szakmai volt, de maximum egy másik pszichológus értette volna meg: tele szakkifejezésekkel. Holott a gyereket kisajátító anyai téboly csaknem ugyanolyan veszélyes a gyermekre nézve, mint az abúzus. Csakhogy nem a hatóság feladata eldönteni, hogy tényleges kisajátításról van szó, vagy a gyermeknek ténylegesen rossz élményei vannak az apai találkozásokról hisz ez is előfordulhat, van ilyen tapasztalatom is.

Elveszíti-e valaha egy apa a szülői jogokat?,

Amikor az apa mindenkit életveszélyesen megfenyegetett, még a bíróságon sem mertek tárgyalást tartani biztonsági őr jelenléte nélkül, miközben elveszíti-e valaha egy apa a szülői jogokat? Persze nem köteles elfogadni, eltérhet a szakvéleménytől, de ezt az eltérést meg kell indokolnia.

Azzal meg mégsem indokolhatja, hogy nem tetszettek a szakértő által leírtak. Nehéz megindokolni az ellenkezőjét, hisz attól, hogy született egy szakvélemény, és még nem is tetszik a hatósági ügyintézőnek, attól még mindig nem rendelkezik szakértelemmel.

Persze kirendelhet egy másik szakértőt másik 60 ezerért, de az ő hitetlensége költségeit nem terhelheti az ügyfelekre, felettesei pedig nem örülnének neki, ha rendszeresen igen magas költségekbe verné a hivatalt. A cikk leírja a továbbiakban aláhúzott betűvel szedve a cikk szövegehogy: "Csehák Judit egészségügyi, szociális és családügyi miniszter nyarán utasítást adott a gyámhivataloknak. Készüljön végre országos kimutatás: hány apa nem tud élni kapcsolattartási jogával, és emiatt hány gyereknek kell apátlanul, félárva sorban felcseperednie?

apa elveszíti a szülői jogokat súlyos időszakok okoznak e fogyást

A jelentés decemberre el is készült. De amennyiben a gyámhivatal által adott információk alapján készült, teljesen biztos, hogy nem ad pontos képet arról, hogy hány apa nem tud élni kapcsolattartási jogával, és hány gyereknek kell apátlanul, félárva sorban felcseperednie. A gyámhivatalok ugyanis csak azokat a kapcsolattartási ügyeket tartják nyilván, ahol a felek hozzá kerülnek, tehát kapcsolattartás szabályozása, vagy meglévő jogerős határozat végrehajtása iránt eljárást indítanak.

Ezen eljárások egy része már a kezdeti apa elveszíti a szülői jogokat megszűnik, mivel a kapcsolattartásra jogosult fél nem tudja bizonyítani a fogyás monroe la elmaradását sem, nem volt tanúja - nem egyszerű dolog minden második hétvégére két tanút keríteni, akik szabadidejüket feláldozzák, és a hatósági procedúrát vállalják, sőt, ha a másik fél is tanúkat állit, az ellenkező bizonyítására, akkor a büntető eljárásnak is alanyai lesznek.

Ilyenkor ugyanis a gyámhivatal elutasítja a végrehajtás iránti kérelmet, és bizonyíték hiányában megszünteti az eljárást azzal, hogy figyelmezteti a feleket, hogy feljelentést tehetnek egymás tanúi ellen a rendőrségen hamis tanúzás miatt.

A rendőrség feladata kideríteni, hogy melyik tanú legegészségesebb fogyókúrás kiegészítők a hamis. Ezután a gyámhivatal már tud dönteni az ismételt végrehajtási kérelemre, a hamis tanú állításait figyelmen kívül hagyva.

Amikor a gyámhivatalnál tájékoztatják arról, hogy bizonyítania kell állítását, miszerint a kapcsolattartást az anya akadályozza, és végiggondolja, hogy ez apa elveszíti a szülői jogokat jelenti, hogy minden elmaradt kapcsolattartásra tanúval kell mennie, sok esetben már beadvány sem készül ezek többnyire telefoni érdeklődések.

Egyrészt mert a család a gyermek legkorábbi élményeinek forrása a legkorábbi élmények kulcsélmények lehetnekmásrészt mert a legtartósabb, végül a vérségi kapcsolatok tudatán is alapuló, folyamatos érzelmi egység.

Fontos funkciója, hogy a társadalmi követelményeket és normákat pozitív és negatív hatásokat közvetíti a gyerekhez. Így a családi prizmán megtörhet minden nemes társadalmi törekvés, eszme és nevelő tendencia. Ugyanígy persze a kívülről érkező károsító hatások is.

A bíróságok még ma is általában az anyánál helyezik el a gyermekeket, ezért jogosulti helyzetbe általában a férfiak kerülnek.

Egy apa elveszíti- e a szülői jogokat?

Ennek több oka van: amikor a gyermek még csecsemő, az az indok, hogy még szopik. Amikor már nem szopik, akkor meg az, hogy idáig is az anyánál volt. Az élettársi vagy házastársi kapcsolat megszakadásakor fogyni magán a férfiak is általában úgy gondolják, hogy apa elveszíti a szülői jogokat gyermeknek az anyánál van a helye, és maguk sincsenek tisztában azzal, hogy a gyermek elhelyezéséig azonos jogokkal rendelkezik a két szülő.

Ez azt jelenti, hogy az apának és az anyának is joga van a gyermeket az iskolából, óvodából elvinni, és sok esetben az erőviszonyok döntik el, hogy melyik szülőnél marad a gyermek. Ha pedig az egyik szülőnél apa elveszíti a szülői jogokat, már kicsi az esélye annak, hogy az egy, másfél év múlva lezáruló gyermekelhelyezési per során a bíróság úgy dönt, hogy mégis a másik szülőnél helyezi el a gyermeket.

A bíróság a gyermek elhelyezésénél mérlegel, és dr lee bakersfield ca fogyás is figyelembe veszi ilyenkor, hogy a házasság, vagy élettársi kapcsolat kinek a hibájából romlott meg. De az egyik legfontosabb döntési szempont mégis az állandóság kérdése, tehát az, hogy az ítélet kimondásáig a gyermek melyik félnél tartózkodott.

Elvileg azt is figyelembe kellene vennie, hogy az a szülő, akinél a gyermek maradt kapcsolattartásra kötelezettmennyire hajlandó a kapcsolattartást biztosítani, de sajnos erre elég ritkán láttam példát, hogy ténylegesen figyelembe is vették. Ugyanis általában - mint már említettem - a gyermekelhelyezési per ítéletéig eltelik egy-másfél legjobb konyhai kütyük a fogyáshoz. Ez alatt a bíróság megbizonyosodhat arról, hogy a gyermeket gondozó szülő figyelembe veszi-e a gyermek érdekeit, és biztosítja-e a másik szülővel való kapcsolattartását vagy nem.

Persze a gyermeket gondozó szülő is a gyermek érdekeire szokott hivatkozni, na meg arra, hogy amíg nincs ítélet, addig nem adja oda a gyereket, mégpedig a jelenleg hatályos jog miatt vagy legalábbis joggal arra hivatkozva teszi ezt.

Szülői felügyelet általános szabályai

Apa elveszíti a szülői jogokat bíróságok ugyanis ritkán hoznak a gyermekelhelyezés kérdésében ideiglenes intézkedést. Ennek az a következménye, hogy amíg ilyen döntés nincs, közös a szülői felügyelet. Tehát ha odaadja a gyermeket, és nem kapja vissza, nem számíthat jogi segítségre, hiszen a másik szülőnek ugyanolyan joga van a gyermek neveléséhez, mint neki.

Egy apa elveszíti- e a szülői jogokat? Apák és válás. Apának milyen jogai vannak?

Nem sokkal jobb apa elveszíti a szülői jogokat helyzet akkor sem, ha a kapcsolattartás kérdésében születik ideiglenes határozat, ugyanis mint említettem, ebben legtöbbször a gyermek ideiglenes elhelyezéséről nem döntenek, tehát marad a közös szülői felügyelet. Kérdéses, hogy amennyiben ilyen esetben a gyermeket a másik szülő magánál tartja, akkor milyen jogszabály alapján lehetne intézkedni a visszakerülése érdekében.

A bírói ítélet ugyanis ez esetben hallgatólagos döntést takar: szabályozza az egyik szülő kapcsolattartását, tehát "úgy néz ki, mintha elhelyezte volna a másiknál".

Csakhogy elveszíti-e valaha egy apa a szülői jogokat? A Családjogi Törvény rendelkezései szerint pedig a szülői felügyeleti jogosítványok egyike a gondozás-nevelés joga is, ha pedig a bíróság nem helyezte el a gyermeket a másik szülőnél, akkor ez sem - mint ahogy a szülői felügyeleti joga sem - szünetel.

Tehát a jog mellette áll. A másik szülő mellett pedig semmi, hisz olyan jogszabály nincs, miszerint amennyiben a kapcsolattartást a bíróság ideiglenes intézkedéssel szabályozza, de a gyermek elhelyezése kérdésében nem dönt, ezzel szünetelne a másik szülő gondozási-nevelési joga.

Ez ugyanis azt követeli, hogy egységben, szintézisben lássuk a másik jellemét, rossz és jó tulajdonságait.

  1. Egy apa elveszíti- e a szülői jogokat? - upcdirectreseller.hu
  2. Segíti- e a fogyás a refluxot
  3. Daith piercing fogyás
  4. Itthon: „Elváltam, de a gyerekről nem mondtam le” | upcdirectreseller.hu

Az alábbi linken tud emailcímével feliratkozni, hogy a jövőben tájékoztatni tudjuk a Szülői elidegenítés konferenciáján elhangzott tematikával kapcsolatos újdonságokról, illetve a témába vágó további képzésekről, konferenciákról.

Várakozáson felüli sikerrel zárult Budapesten, Ezek az anyák többnyire maguk is elvált szülők gyermekei, saját apjukkal nekik sincs kapcsolatuk, többnyire saját apjuknak sem engedik unokájuk láthatását, viszont édesanyjukhoz rendkívüli módon ragaszkodnak, vele élnek közös háztartásban, minden problémájukkal anyjukhoz fordulnak, és a férj úgy érzi, az anyóst vette feleségül, aki mindenbe beleszól.

„Elváltam, de a gyerekről nem mondtam le”

Feleségük minden gondjával, bajával a "mamához" fordul, házaséletüket úgy képzeli el, hogy a "mama" állandóan velük van, és észre sem veszi, hogy közben a "mama" ügyesen tönkreteszi a saját leánya életét, hogy kirekesztette a "papát".

De őt az anya nem is hiányolja, mint ahogy férje társaságát sem, és ő ugyanúgy kirekeszti gyermeke életéből annak apját.

A baj az, hogy mivel ezt látta példaként, ezt helyesnek is tartja. A nők általában alapjában családcentrikusak, ezért sokszor, ha egy nő házassága megromlik, és új kapcsolatot létesít, többnyire az új kapcsolatból rövid időn belül gyermeke születik ha ez a kapcsolat is csődöt mond, és újabb kapcsolatot létesít az anya, akkor ebből is gyermek várható.

Tagság részletei Ezekben az esetekben pedig az anya megpróbálja az "új" férjet az előző gyermeke apjává "tenni", a volt férjet pedig kirekeszteni a családból, hisz a tipikus családmodell nem két férfiből és egy nőből áll. Tehát a volt férj úgymond "feleslegessé" válik ebben a kapcsolatban, és a családban. Ez néha jó amikor a volt férj nem is kíván kapcsolatot fenntartani gyermekével, mert így legalább megvan a férfimodell. Fontos információk.

Érdekescikkek